Workshop – Bohatství snového světa

Zájemce o poznání snového světa si dovoluji pozvat na sebezkušenostní workshop využívající především principů gestalt terapie, ale i jiných přístupů, při práci se sny. Během workshopu se budeme potkávat se sny, vést s nimi dialog, objevovat jejich svět, uvádět je do života. Budeme se setkávat spolu v duchu skupinové práce a sdílené zkušenosti. Workshop je primárně zaměřen na prožitek zkušenosti práce se snem a jeho integraci. Nejde o výuku práce se sny. Je rozdělen do dvou částí. Nejprve je zařazen úvodní večer, sloužící k naladění se na snovou práci a setkání ve skupině. Následuje dvoudenní blok intenzivní práce ve skupině.

Proběhne v úterý 19.11.2013 18:00 – 21:00, pátek 22.11. 15:00 – 21:00 a sobota 23.11. 10:00 – 18:00. Více v letáku zde:

bohatství snového světa