Chodit na terapii: odvaha, nebo ostuda?

Na stránkách psychologie.cz si můžete přečíst můj článek o psychoterapii. Věnuji se v něm chápání psychoterapie ve společnosti a předsudkům o ní. Hlavně pak tomu, jak psychoterapii chápu sám a jak se dívám na lidi, kteří ji pro sebe využívají jako cestu ke spokojenějšímu žití.

Workshop – Bohatství snového světa

Zájemce o poznání snového světa si dovoluji pozvat na sebezkušenostní workshop využívající především principů gestalt terapie, ale i jiných přístupů, při práci se sny. Během workshopu se budeme potkávat se sny, vést s nimi dialog, objevovat jejich svět, uvádět je do života. Budeme se setkávat spolu v duchu skupinové práce a sdílené zkušenosti. Workshop jeRead all page

Čas…je možné ho zpomalit?

Myslím, že většina z nás zažívá občas pocit, že nestíháme. V určité míře je přirozený, je projevem hnací síly, tvořivé motivace. Nicméně hranice mezi snahou prožít život naplno, stihnout víc a ztrácením prostoru pro prožívání života kvůli spěchu je těžko rozeznatelná. Spěch vede často k soustředění se na to, co nás ještě čeká, co je třeba zvládnout. OdvádíRead all page