Profil: Mgr.Jakub Koutný

O mně:

Jmenuji se Jakub Koutný a narodil jsem se v roce 1976. Vystudoval jsem psychologii a sociální práci (Bc.) a psychoterapeutická studia (Mgr.) na katedře psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2008 až 2013 jsem absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Praze. V současnosi jsem frekventantem postgraduálního výcviku v gestalt terapii Gestalt plus. Absolvoval jsem také kurzy zaměřené na dramaterapii, partnerské vztahy, muzikoterapii a další.

Práci s lidmi se věnuji prakticky celý život. Začínal jsem jako vychovatel v ústavu sociální péče (6 let), pokračoval jako vedoucí týmu, sociální pracovník a poradce v Nízkoprahovém klubu pro mládež (4 roky). Následně, od roku 2007, jsem pracoval v terapeutické komunitě a doléčovacím programu pro lidi se závislostí (4 roky). To byl začátek mé přímé terapeutické práce. V roce 2011 a 2012 jsem pracoval s lidmi se závislostí na alkoholu v ambulatní léčbě a doléčovacím programu. V letech 2012 až 2021 jsem spolupracoval s manželskou a rodinnou poradnou v Brně. Spolupracuji s firmou Tern na teambuildingových akcích. Pracoval jsem a pracuji s klienty individuálně, ve skupině, s rodinami, vedl jsem a lektoroval jsem zážitkové sebepoznávací programy. Od roku 2010 až do současnosti pracuji ve své souromé praxi.

Psychoterapie, jako prostředek sebepoznání a umění žít, je pro mě součástí mé vlastní životní cesty a životního stylu. Chápu ji jednak jako prostředek pomoci lidem, kteří chtějí zmírnit své trápení, jako prostředek osobního růstu a cestu rozvoje lidského potenciálu.

Odkaz na univerzitu, kde jsem studoval zmíněné obory, najdete zde.

Odkaz na můj výcvikový institut najdete zde.

Odkaz na Gestalt plus zde

Kdo je kdo?

Pokud jste se rozhodli obrátit na odbornou pomoc, možná pro Vás bude užitečné se zorientovat v základních možnostech. Se slovním základem „psýché“ se setkáme ve třech slovech označujících odborníka na „duševno“.

Psycholog je ten, kdo vystudoval psychologii na vysoké škole. Není tím automaticky kvalifikován k provádění psychoterapie. K tomu potřebuje ještě absolvovat psychoterapeutický výcvik.

Psychiatr vystudoval medicínu a následně se specializoval na obor psychiatrie. Psychiatr je oprávněn předepisovat léky. Ne každý psychiatr pracuje také psychoterapeuticky formou rozhovoru.  

 A psychoterapeut? V České republice legislativně nezakotvená profese. Nicméně se v odborných kruzích předpokládá, že psychoterapeut bude mít vysokoškolské vzdělání v humanitním směru a absolvuje psychoterapeutický výcvik. V rámci výcviku si osvojí dovednosti potřebné pro vedení psychoterapeutického rozhovoru, postupy práce.

 

Pokud byste se chtěli informovat o zmíněných profesích více, doporučuji článek „Psycholog, psychiatr, psychoterapeut“ nebo článek „Psychoterapeut: co je to za člověka?“.